Medlemsförmåner

Vi vill att du som medlem i Scen Sundsvall ska känna att ditt medlemskap ger dig ett mervärde. Vi arbetar därför löpande för att hitta nya, trevliga medlemsförmåner till dig.

Mot uppvisande av scenpasset får du

  • rabatt på våra föreställningar och evenemang i hela landet scenpass

  • kontinuerlig information om vår verksamhet

  • inbjudan till medlemsträffar med intressanta föreställningar/föreläsningar'

  • fri garderob på Sundsvalls Teater vid teaterföreningens egna föreställningar

  • varierande rabatterbjudanden på "livets goda" hos några av våra samarbetspartner>