Styrelse & valberedning 

Styrelse

Ordförande
Christin Strömberg
070-191 62 27

Vice ordförande
Marianne Staaf-Gälldin
076-830 82 66  

Sekreterare
Sven-Ove Jacobsson
070-340 38 07

Kassör
Bengt Nilsson
070-370 10 92

Carin Stråle
070-649 19 69

Karin Rapp
070-673 56 19

Johanna Nyström
070-600 30 86

Frans Costell
070-556 66 80

Britta Möree
070-340 87 77

Marie-Louise Holm
073-054 65 82

Abdullatif (Abed Al-Haj)
072-93609 61

 

Valberedning

Sven Johansson (sammankallande)
060-61 85 00 (arb)

Birgit Alsén
060-55 46 38

Reinhold Hellgren
070-171 51 68