Om den här webbplatsen

Vänstermenyn

Flikarna till vänster på sidan leder till webbsidor med motsvarande namn. Observera att det i flera fall (men inte alla) även finns undersidor med mer information inom samma område. Klickbara flikar till undersidorna visar sig i förekommande fall direkt till höger om huvudsidornas respektive flikar.

Större text

Om du tycker att texten är alltför liten och svårläst, kan du mycket lättförstora hela sidan. Gör på något av följande sätt:

  • Håll ner Ctrl-tangenten och tryck på plus-tangenten (+) några gånger, tills du får önskad storlek (tryck på minus-tangenten (-) för att förminska).
  • Om du har en mus med "scrollhjul" (rullhjul): Håll nere Ctrl-tangenten och scrolla (rulla) hjulet uppåt (från dig) för att förstora (eller nedåt, mot dig, för att förminska.
Illustration: K Rapp